Metodyka Nauczania

Nauka angielskiego i kursy językowe dla dzieci - metodyka nauczania:

The TPR method
(Total Physical Responce) – metoda TPR

Metoda ta zakłada reagowanie ciałem na poszczególne polecenia. We wczesnych fazach rozwoju umiejętności językowych, lektor komunikuje się z uczniami wydając polecenia. Zrozumienie ich uczniowie demonstrują swoim ruchem i odpowiednią reakcją. Proste instrukcje powtarzane są tak długo, aż uczniowie utrwalą sobie, w jaki sposób mają na nie reagować. Początkowo nie wymaga się od ucznia powtarzania poleceń. W miarę postępów w nauce, uczniowie starają się samodzielnie wydawać polecenia. Nauka angielskiego z wykorzystaniem tej metody zapewnia wiele zabawy i większe zaangażowanie ze strony uczniów.

The Story-line method
metoda story-line

Istota tej metody polega na prezentowaniu dzieciom prawdziwej lub fantastycznej historyjki, w której poruszane są zagadnienia dotyczące różnorodnych sytuacji, które dzieci spotykają w codziennym życiu. Ośrodkiem metody jest fabuła (story), której akcja toczy się w danej grupie w ciągu kilku dni, zaś uczniowie są bohaterami historii i odgrywają w niej różne role. Głównym założeniem jest samodzielność oraz aktywność uczniów. Jedną z największych korzyści metody Storyline jest ogromna pomysłowość i zaangażowanie dzieci, co motywuje je do nauki języka. Kursy angielskiego dla dzieci w oparciu o tę metodę umożliwiają również rozwinięcie umiejętności pracy w zespole.

The Natural approach
metoda naturalna

Metoda ta wykorzystuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko. Zadaniem lektora jest stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom osłuchanie się z językiem i zrozumienie danej wypowiedzi. Lektor komunikuje się z dziećmi w języku obcym, jednocześnie wspomagając swoje wypowiedzi gestem, mimiką czy ruchem ciała. Lektor powtarza swoje słowa i opisuje czynności w sposób przypominający komunikowanie się w języku ojczystym. Dzięki tej metodzie nauka angielskiego dla dzieci przebiega w sposób naturalny, dzieci mają możliwość zanurzenia w języku obcym w naturalnej sytuacji komunikacyjnej.