Kursy Języka
Angielskiego

Kursy Języka Angielskiego

Celem naszej pracy jest rozwój umiejętności językowych u dzieci już w bardzo wczesnym wieku i budowanie motywacji do nauki języka. Zachęcamy naszych najmłodszych słuchaczy do przygody z językami obcymi przez całe życie. Traktujemy naszą pracę czyli nauczanie języków jako bardzo ważny element wykształcenia i rozwoju każdego dziecka oraz sposób na wartościowe i rozwijające spędzanie czasu.

Zainteresowanie i entuzjazm naszych młodszych kursantów podtrzymujemy poprzez wykorzystanie odpowiednich do wieku metod oraz gier i zabawy językowych. Ćwiczymy pamięć naszych najmłodszych słuchaczy poprzez wykorzystywanie mnemotechnik.  Dzięki temu nauka angielskiego jest nie tylko efektywna, ale również przyjemna. Stopniowo program nauczania wzbogacany jest o  bogatszy zasób słownictwa, trudniejsze struktury oraz elementy umożliwiające rozwój poszczególnych umiejętności językowych na coraz wyższych poziomach zaawansowania.

W ramach kursu zapewniamy

Konsultacje

Małe
2-5 osobowe
grupy

Zajęcia
integracyjne
i kulturowe

Strefa kursanta
on-line

Warsztaty
egzaminacyjne

Kurs angielskiego General English

klasa I-III
150 zł / m-c Łączny kurs 1450zł.
 • kurs języka angielskiego w Międzyrzecu Podlaskim obejmuje 60 zajęć , 2 spotkania tygodniowo po 45minut i trwa od drugiej połowy września do połowy czerwca w grupach kameralnych od 2-5 osób
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów, którzy potrafią nie tylko uczyć przez zabawę, ale też zmotywować w chwilach słabości
 • rozwijamy wszystkie sprawności językowe ze szczególnym naciskiem na swobodę porozumiewania się – duża ilość gier językowych i zadań komunikacyjnych podnosi atrakcyjność zajęć
 • oprócz podręczników renomowanych wydawnictw korzystamy z wielu pomocy wizualnych
 • dzieci oraz dorośli otrzymują po każdym semestrze opisową ocenę postępów, która motywuje do dalszej pracy
 • w ramach warsztatów językowych przygotowujemy dzieci do prestiżowych egzaminów międzynarodowych (Cambridge Young Learners English Tests . Pamiętaj! Zewnętrzne egzaminy są obiektywnym sprawdzeniem postępów Twojego dziecka.
 • warsztaty tematyczne - 10szt.
PROMOCJA

Kurs angielskiego General English

klasa od IV oraz młodzież
150 zł / m-c Łączny kurs 1450zł.
 • kurs języka angielskiego w Międzyrzecu Podlaskim obejmuje 60 zajęć , 2 spotkania tygodniowo po 45 minut i trwa od drugiej połowy września do połowy czerwca w grupach kameralnych od 2-5 osób
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów, którzy potrafią nie tylko uczyć przez zabawę, ale też zmotywować w chwilach słabości
 • rozwijamy wszystkie sprawności językowe ze szczególnym naciskiem na swobodę porozumiewania się – duża ilość gier językowych i zadań komunikacyjnych podnosi atrakcyjność zajęć
 • oprócz podręczników renomowanych wydawnictw korzystamy z wielu pomocy wizualnych
 • dzieci oraz dorośli otrzymują po każdym semestrze opisową ocenę postępów, która motywuje do dalszej pracy
 • w ramach warsztatów językowych przygotowujemy dzieci do prestiżowych egzaminów międzynarodowych (Cambridge Young Learners English Tests . Pamiętaj! Zewnętrzne egzaminy są obiektywnym sprawdzeniem postępów Twojego dziecka.
Popularny

Kurs angielskiego przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

150 zł / m-c Łączny kurs 1300zł. Wpisowe 100zł
 • 50 zajęć
 • grupy od 2-5 osób
 • indywidualne podejście
 • materiały w cenie kursu
 • Kurs odbywa się raz w tygodniu (2x45min)
Popularny

Kursy dla dorosłych

dla zabieganych
2100 lub dogodne raty (250zł/m-c)
 • Kurs języka angielskiego General English przeznaczony dla osób, które chcą usystematyzować i poszerzyć swoje kwalifikacje językowe, a nie mają czasu na zajęcia w szkole językowej w wymiarze 2 razy w tygodniu
 • zajęcia trwają od października do czerwca w wymiarze 60 zajęć 60 minutowych czyli 120 minut na jednym spotkaniu np. 18.00 – 20.00
 • nauka odbywa się w dopasowanych poziomem grupach kameralnych liczących od 2 do maksymalnie 5 osób
 • dobór podręczników i materiałów uzupełniających pomaga w nauce skutecznej komunikacji
 • na tym kursie realizowana są zagadnienia z języka ogólnego oraz uzupełnienia zajęcia o dużą ilość ćwiczeń symulujących sytuacje z życia codziennego
 • kursant otrzymuje raport z postępów, która motywuje do dalszej pracy
Popularny

Zajęcia FIRMOWE

ZAPYTAJ Wycena Indywidualna
w zależności od zapotrzebowania
 • analizę potrzeb językowych dla poszczególnych stanowisk w firmie określenie celów szkolenia i sporządzenie zindywidualizowanego programu kursu
 • na życzenie klienta przeprowadzamy audyt językowy w oparciu o międzynarodowe testy wyznaczające standardy w ocenie kompetencji językowych w środowisku pracy
 • w trakcie realizacji kursu pamiętamy o odpowiednim motywowaniu jego uczestników poprzez systematyczną ocenę postępów w nauce
 • każde szkolenie kończymy analizą osiągniętych wyników przekazywaną w formie raportu firmie zamawiającej

Zajęcia INDYWIDUALNE

60 45min
 • przy zakupie 10 zajęć 55 zł/45 min
Promocja!!!

KURSY EGZAMINACYJNE

Wycena Indywidualna
 • Kursy egzaminacyjne przeznaczone są dla osób, które chcą zdać egzaminy potwierdzające ich kompetencje językowe. Większość pracy na kursie jest skierowana na uporządkowanie wiedzy językowej oraz poznanie specyfiki zadań egzaminacyjnych. W czasie kursu, w ramach pakietu godzin egzaminacyjnych, organizujemy trzy próbne egzaminy pisemne i dajemy możliwość sprawdzenia swoich kompetencji symulacją egzaminu.
 • Organizujemy kursy egzaminacyjne przygotowujące do egzaminów IELTS, FCE, CAE, oraz TOEFL
 • * CENA KURSÓW NIE OBEJMUJE PODRĘCZNIKÓW